Dla pracownika

Warunki zatrudnienia pracowników z Ukrainy w Polsce

Obywatele Ukrainy mogą pracować w Polsce prze okres nie przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Pracodawca rejestruje oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy.
Na podstawie ww dokumenty obywatel Ukrainy może dostać wizę typu D05 i podjąć pracę w Polsce.
Cudzoziemiec może zacząć wykonywać pracę dopiero po zawarciu pisemnej umowy z pracodawcą, oświadczenie nie jest dokumentem o zatrudnieniu! Jeśli są jakiekolwiek pytania dotyczące otrzymania wizy, zatrudnienia oraz legalizacji pobytu, zapraszamy do kontaktu. Nasi menedżerzy udzielą wszelkie informacje.
Jeśli jesteś pracownikiem i chcesz podjąć prace w Polsce, wyślij swoje CV (po polsku, ukraińsku, angielsku, rosyjsku) na nasz adres mailowy.

Prosimy o dołączenie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami.)

Twoja Kariera z SBS Poland

SBS Poland to młoda, ambitna, dynamicznie rozwijająca się firma, która ceni swoich pracowników. U nas masz możliwość rozwoju zawodowego, podwyższenia swoich kompetencji,uczestniczenia w szkoleniach. Nasi pracownicy mają realny wpływ na rozwój firmy, dlatego w naszym zespole pracują ludzie z pasją!
Jeśli chcesz dołączyć do nas, wyślij swoje CV na nasz adres mailowy.

kariera z SBS

facebook google plus tweet Linked in